Home Applying Programs About Contact Download

Mezinárodní Univerzita Celoživotního Vzdělávání

 

Vysokoškolské a profesní vzdělání dospělých!

Praktické znalosti pro Vaši praxi a odbornost

 • Mezinárodní univerzita celoživotního vzdělávání zaměřená na vzdělávání dospělých, zejména pracovníků z praxe, kteří si doplňují či rozšiřují vysokoškolské a postgraduální vzdělání z důvodu jejich odborné profesní kvalifikace. V rámci spolupráce s univerzitami SK poskytuje i vysokoškolské vzdělávání (Bc., Mgr., PhDr., PhD, Doc).
 • Získané vědomosti si zafixujete celoživotně – sami se naučíte nejlepšímu řešení a postupu.
 • Ideální podmínky pro výuku dospělých (zejména pro manažery, pedagogy, zaměstnance a další pracovníky s praxí).
 • Individuální studijní plány se zápočtem předchozího vzdělaní.
 • S MUCV máte jedinečnou možnost realizace vlastního studijního záměru.

 • Příjemná atmosféra, společenské a otevřené mezinárodní akademické prostředí.
 • Špičkoví pedagogové se zkušenostmi ve výuce dospělých.
 • Volitelné moduly nabízí další rozšíření kvalifikace a znalostí či dovedností.
 • Možnost praktického využití svých dovedností.

Úspěšné absolvování studia je podmíněno obhajobou vlastní závěrečné práce.

Kombinovaná a online forma studia. Konzultace a výuka probíhají v centru Prahy a online.

Tento recept na úspěch je certifikovaný!

MBA = Praktické znalosti s MUCV

Motivace, Síla, Cíl - Prestiž!

Časově nenáročné magisterské studium

Cena od 890,- eur za semestr

Na základě vzájemné domluvy s radou Univerzit a VŠ máme pro Vás unikátní nabídku magisterského studia.
Výuka probíhá kombinovanou formou studia s větším důrazem na samovýuku.
Na zkoušky se musíte osobně dostavit do konzultačního střediska v Praze, případně do Univerzity nebo VŠ.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá celoročně, dle individuálního schvalovacího řízení VŠ nebo Univerzity.

Poplatek za přijímací řízení 70,- eur
Poplatek za zápis do ročníku 40,- eur

Ostatní poplatky se řídí směrnicí VŠ nebo Univerzity.

S MUCV je magisterské studium dostupné každému zájemci, kombinovanou formou studia v těchto atraktivních oborech:

 • veřejná politika a veřejná správa
 • mezinárodní vztahy
 • sociální práce
 • právo
 • pedagogika technických předmětů
 • žurnalistika

Státní rigorozní zkouška

Státní rigorozní zkouška
=
Malý doktorát
=
jeden rok studia

Státní rigorozní zkouška zakončena získáním titulu PhDr., PharmDr., RNDr., JUDr......

Doktor pedagogiky (zkratka PaedDr.) je akademický titul, který byl dříve udílen absolventům pedagogických fakult a fakult tělesné výchovy a sportu na základě absolvování státní rigorózní zkoušky, dnes jej nahrazuje titul PhDr.

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže nebo příbuzné oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.
Rigorozní zkouškou uchazeč prokazuje, že na základě samostatného studia a samostatné odborné práce ve studijním oboru získal hlubší vědomosti v jeho širším základě a je schopný samostatně si osvojovat nové vědecké poznatky a aplikovat je tvořivým způsobem do praxe. Po jejím vykonání se udělují absolventům tyto akademické tituly uváděné před jménem:

 • v oblasti práva doktor práv
  (ve zkratce JUDr.),
 • v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd doktor filozofie
  (ve zkratce PhDr.),
 • v oblasti přírodních věd doktor přírodních věd
  (ve zkratce RNDr.),
 • v oblasti farmacie doktor farmacie
  (ve zkratce PharmDr.).

A to za cenu od 1400,- Euro

Široká nabídka oborů ve kterých lze absolvovat rigorozní řízení:

 • veřejná politika a veřejná správa,
 • politologie,
 • sociální služby a poradenství,
 • sociologie,
 • ekonomika podnikání,
 • management,
 • evropská studia,
 • evropské právo,
 • mezinárodní právo,
 • mezinárodní vztahy
 • pedagogika,
 • pedagogika profesních předmětů,
 • a další po konzultaci.

Velice nám záleží na poskytování co nejkvalitnějšího, nejobsáhlejšího servisu a péče našim aspirantům, tak aby se jim s námi dobře spolupracovalo a studovalo. Samozřejmostí pro nás je i odborná pomoc při konzultacích a zpracování rigorozní práce. S námi nejste limitování počtem konzultací.(počet konzultací lze po dohodě a za příplatek rozšířit).

Student si sám zvolí téma odborné práce, Univerzita odsouhlasí zvolené téma a přidělí studentovi konzultanta, student během 2 - 3 konzultací s konzultantem zpracuje rigorózní práci (obdobně jako u magisterské práce) a odevzdá ji Univerzitě ke kontrole a v nejbližším termínu je přizván ke státní zkoušce z odborných předmětů a obhajobě rigorózní práce ( obdobně jako při obhajoby magisterské práce) . Záleží pouze na studentovi, za jak dlouho zpracuje rigorózní práci v rozsahu 90 – 120 normostran ( která je obdobou magisterské práce), studium obvykle bývá ukončeno za 6 – 12 měsíců.

Rigorózní práce mohou vycházet z prací magisterských diplomových, v případě, že jí student má, přepracuje ji tak, aby se více něž v 70% lišila od práce diplomové. Pak může mít nově předkládaná rigorózní práce i nový název, což je adekvátní pro její vkládání do informačního systému ČR a SR.

Poplatky za rigorozní řízení začínají na částce 1400,- Euro, včetně poplatku za přijímací řízení, vystavení diplomu, poplatku za vypsané konzultace, popř. konzultace navíc, atd., jsou závislé na aktuálních směrnicích fakulty, poplatcích dané VŠ a termínu zahájení studia, jde-li o řádně vypsaný termín či mimořádný termín.

Na konkrétní téma státní rigorozní zkoušky nás kontaktujte na meivs@oeaep.cz
nebo telefonicky na 603 841 001.
Veškeré dotazy vám obratem zodpovíme.

Zavolejte nám již dnes
a sjednejte si termín motivačního pohovoru
Tel.: +420 603 841 001
email: meivs@oeaep.cz

Doktorský studijní program to je Vaše osobní vstupenka na vrchol kariéry

Ph.D. je zkratka pro nositele doktorátu (tedy doktora) v mnoha zemích po celém světě. Tato zkratka původně označuje latinské sousloví philosophiæ doctor, v některých zemích též alternativně doctor philosophiae, někde bývá zkracováno jako D.Phil, ve světě ve zkratce PhD., jinde ve světě také často PhD, označuje se tak mezinárodně uznávaný akademický titul uváděný za jménem, který představuje vědeckou hodnost doktora.

Doktorský studijní program (doktorské studium, hovorově také často PhD studium nebo doktorandské studium) je primárně zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění, resp. na vysokoškolskou pedagogickou činnost.

Forma studia

Studium probíhá distanční nebo kombinovanou formou s individuálním studijním plánem v délce minimálně 3 roky.

Zavolejte nám dnes

a sjednejte si termín
motivačního pohovoru

+420 603 841 001

Habilitační řizení: Info na vyžádání.
Cena od 3000 EUR.

V České republice a na Slovensku je nutností pro udělení tohoto titulu vysokoškolské studium v doktorském studijním programu (také dříve označované jako aspirantské studium, aspirantura, vědecká výchova, postgraduál, případně dnes velký doktorát) v trvání tří a více (většinou čtyř) let podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, dříve nazývané postgraduální studium. Předchází mu vždy studium magisterské, to bývá většinou pětileté.

Cena za studium - od 6000 eur

Široká nabídka oborů:

 • veřejná politika a veřejná správa,
 • politologie,
 • sociální služby a poradenství,
 • sociologie,
 • ekonomika podnikání,
 • management,
 • evropská studia,
 • evropské právo,
 • mezinárodní právo,
 • mezinárodní vztahy
 • pedagogika,
 • pedagogika profesních předmětů,
 • a další po konzultaci.

Na konkrétní téma nás kontaktujte na meivs@oeaep.cz
nebo telefonicky na 603 841 001.
Veškeré dotazy vám obratem zodpovíme.

email: meivs@oeaep.cz

Krok 1

Kam po VOŠ?

Stačí to k získání práce a zaměstnání?
A nebo...

Krok 2

Máme pro Vás alternativu!

Navazující bakalářský program podle
individuálního studijního plánu.

Krok 3

To neni vše.

Máme pro Vás ještě několik lákavých nabídek.

Například program MSc Praktický management.
Více informaci Vám rádi zašleme e-mailem

S MUCV je bakalářské studium dostupné každému zájemci, kombinovanou formou studia v těchto atraktivních oborech:

 • veřejná politika a veřejná správa
 • mezinárodní vztahy
 • sociální práce
 • právo
 • pedagogika technických předmětů
 • žurnalistika

Máme pro Vás alternativu!

Časově nenáročné bakalářské studium

Cena od 790,- eur za semestr

Na základě vzájemné domluvy s radou Univerzit a VŠ máme pro Vás unikátní nabídku bakalářského studia.
Výuka probíhá kombinovanou formou studia s větším důrazem na samovýuku.
Na zkoušky se musíte osobně dostavit do konzultačního střediska v Praze, případně do Univerzity nebo VŠ.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá celoročně, dle individuálního schvalovacího řízení VŠ nebo Univerzity.

Poplatek za přijímací řízení 70,- eur
Poplatek za zápis do ročníku 40,- eur

Ostatní poplatky se řídí směrnicí VŠ nebo Univerzity.

Naše adresa

Mezinárodní Univerzita Celoživotního Vzdělávání (MUCV)
IČ: 26719118
se sídlem: V Lázních 688, Jesenice 252 42
Provozovna v OEAEP: Argentinska 286/38, 3.patro, Praha 7, Ceská republika

Mgr. Markéta Pavlova

Email: meivs@oeaep.cz
Tel.: +420 603 841 001

Naše adresa na mape

Kontaktni formulař

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Chyba! Zkuste znovu odeslat formulář. Pokud by se chyba opakovala, kontaktujte nás prosím na meivs@oeaep.cz